กรอกแบบฟอร์มการสั่งผลิตงาน

ชื่อผู้สั่งงาน*
ID Line*
ระบุงานที่ต้องการผลิต*
กรอกรายละเอียดงานที่ต้องการให้ผลิต และข้อความทั้งหมดในสื่อ*
แนบไฟล์รูปในกรณีที่เขียนในกระดาษ รวมถึงแนบรูปภาพในการแจ้งอาการเสียอุปกรณ์ไอทีหากไม่สะดวกกรอกรายละเอียดด้านบนให้ทำการเขียนลงกระดาษแล้วแนบไฟล์ทางนี้ได้รวมถึงการแจ้งอาการเสียของอุปกรณไอที ให้ทำการส่งรูปเบื้องต้นมาเพื่อเช็คก่อน
Drag & Drop Files Here Browse Files
วันที่ทำการสั่งผลิต
วันที่ต้องการรับงานวันที่แจ้งมาจะต้องเช็คกับงานที่ผลิตก่อนหน้านี้ว่าเสร็จแล้วหรือยังแล้วจะแจ้งกลับภายหลัง
ระบุอีเมล์*ระบุอีเมล์เพื่อยืนยันคำสั่งการผลิตงานว่าได้รับการยืนยันเรียบร้อย
Send