icon-01.png
icon-02.png
icon-paper1-01.png
icon-paper1-02.png
icon-paper1-03.png

โบรชัวร์
แผ่นพับ

การพิมพ์ประเภทนี้จะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่นิยมพิมพ์โดยมาก ส่วนใหญ่จะเป็นการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือแจ้งโปรโมชั่นให้ลูกค้าของท่านทราบ การพิมพ์ส่วนใหญ่จะมีด้วยกัน 3 ขนาด คือ A5 A4 A3 ที่นิยมผลิตจะเป็น A4 โดยปกติแผ่นพับจะมีการพับด้วยกันหลายรูปแบบมีทั้ง แบบพับซ้อน แบบบานประตู แบบตัวเอ็ม รวมถึงงานหลังพิมพ์ที่เราสามารถทำได้เช่น งานเคลือบ งานสปอท UV และอื่น ๆ

เช็คราคางานยอดนิยม : เลือกประเภทงานพิมพ์
ราคางานพิมพ์
0.00