*กระดาษ K-one เป็นกระดาษที่สามารถเขียนได้ เมื่อพิมพ์เสร็จสีจะจืด จึงเหมาะกับงานที่ต้องการการเขียนลงในงานของท่าน


The maximum file size is 5mb (jpg, jpeg, png, pdf, doc)

กรุณากรอกข้อมูลลูกค้า