Brochure PSUIC

Brochure PSUIC

โปรชัวร์ : กระดาษอาร์ตมัน 250 แกรม
ขนาดกางออก 42x14 cm ขนาดสำเร็จ 14x14 cm
พิมพ์ 4 สี 2 หน้า , 2 พับ 3 ตอน , เคลือบ OPP ด้าน 2 หน้า

Back to Portfolio

Date

25 September 2018

Tags

โปรชัวร์