Catalog HG

Catalog HG

แคตตาล็อก Healthy Glove
ขนาดกางออก A3 ขนาดสำเร็จ A4

หน้าปก : กระดาษอาร์ตมัน 160 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 หน้า ; เคลือบ OPP ด้าน 1 หน้า
เนื้อใน : กระดาษอาร์ตมัน 160 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
เย็บแม็คมุงหลังคา

Back to Portfolio

Date

25 September 2018

Tags

แค็ตตาล็อก