Catalog ONG2018

Catalog ONG2018

แคตตาล็อก ONG จำหน่ายพลุ ประทัด
ขนาดกางออก A3 ขนาดสำเร็จ A4

หน้าปก : กระดาษอาร์ตมัน 250 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 หน้า ; เคลือบเงา 1 หน้า
เนื้อใน : กระดาษอาร์ตมัน 130 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
เย็บแม็คมุงหลังคา

Back to Portfolio

Date

25 September 2018

Tags

แค็ตตาล็อก