Postcard Signature hotel

Postcard Signature hotel

Postcard 7x10 นิ้ว กระดาษ 250 แกรม
ขนาดกางออก 7x10 นิ้ว , พิมพ์ 4 สี 2 หน้า , OPP ด้าน 2 หหน้า
พิมพ์ 4 สี 2 หน้า , 1 พับ 2 ตอน

Back to Portfolio

Date

25 September 2018

Tags

โปสการ์ด